Review game Offline , Online , PC, Console, Mobile, VR

Hướng dẫn nhiệm vụ “Di Tích Khóa Chặt” – Genshin Impact

0

Đây là một nhiệm vụ nhỏ trong truyền thuyết Zhongli, bạn có thể mở khóa thông qua truyền thuyết.

Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ cần phải bắn các cột theo hướng (theo đúng thứ tự, bạn có thể xem video để biết thêm chi tiết).

Xem thêm nhiều bài viết về : Hướng dẫn chơi Game

Nguồn : news.divine.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.