Review game Offline , Online , PC, Console, Mobile, VR

Hướng dẫn thành tựu “Bị sét đánh”

0

Đầu tiên, tele đến Đào Quang Đạm, đây là khu vực dễ làm hơn các khu vực còn lại.

Điều chỉnh thời gian cho đến khi trời bắt đầu mưa và có sấm chớp (Hãy kiên nhẫn vì trời sẽ không mưa mọi lúc)

Để ý những khu vực có bọt nước, đây sẽ là nơi sét đánh. Hãy nhanh chóng chạy đến đó để “bị” sét đánh.🐧🐧

Xem thêm nhiều bài viết về : Hướng dẫn chơi Game

Nguồn : news.divine.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.