Review game Offline , Online , PC, Console, Mobile, VR

Tổng hợp ví trí của Mã Não Đỏ Thẫm

0

Vị trí 1-20

Vị trí 21-42

Vị trí 43-63

Vị trí 49 và 50 sẽ có được thông qua Nhiệm vụ tìm 3 rương để mở kho báu của Cố đô tuyết

Vị trí 62 sẽ cần hoàn thành câu đố 8 bia mộ (cũng là cách để nhận được Tuyết Rơi Tinh Ngân)

Vị trí 64-78

Với vị trí 76, bạn sẽ cần phải khiến Tang Tử Trở về

Nếu mọi người hỏi con số 79 ở đâu, nó sẽ được quay sau ngày 30, nhưng mình đã nhầm đường khi không làm video nên không thể đưa nó vào được 🐧🐧.

Cây sẽ chỉ đạt Cấp độ 8, sau khi Cấp độ sẽ cần thực hiện các nhiệm vụ để tăng cấp độ tiếp theo.

Xem thêm nhiều bài viết về : Hướng dẫn chơi Game

Nguồn : news.divine.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.